ผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

โครงการ การพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  เพื่อสร้างเครือข่ายความชำนาญ ในห้องปฏิบัติการปฐมภูมิระดับสากล

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001

โครงการการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการรองรับภูมิภาคอาเซียน

แหล่งความรู้/เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม

[foogallery id="1706"]

 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองวิจัย (วจ.) เข้าร่วมเคารพธงชาติ
และสักการะพระนิรันตราย ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีค่านิยมที่ปกป้อง
เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

[foogallery id="2791"]

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรม   โดยมีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย     และนวัตกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัย   จากทุก บช. ในสังกัด ตร. สง.ผบ.ตร.และจากศูนย์ฝึกอบรมกลาง ศูนย์ฝึกอบรม 1 2 และ 7 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.ย. 63 ณ ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitor Counter)

กำลังออนไลน์ : 0 คน
ผู้ชมวันนี้ : 5 คน
ผู้เช้าชมทั้งหมด : 9276 คน

วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

 

วีดิโอ

กองวิจัย สยศ.ตร. จัดประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลลัพธ์งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง