ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00458400
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
614
652
3520
451038
7911
16018
458400

Your IP: 54.221.147.93
2018-12-14 20:00:43

งบประมาณปี 2560

Documents
การจัดการความรู้ทางสังคมวิทยาสำหรับตำรวจในสถานการณ์ปัจจุบัน 716 Kilobytes Monday, 06 March 2017
การป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้สูงอายุ 512 Kilobytes Monday, 06 March 2017
การพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของตำรวจ ในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษา: พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ 218 Kilobytes Monday, 06 March 2017
การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ ของนักท่องเที่ยว 400 Kilobytes Monday, 06 March 2017
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประชาชนในการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ; ศึกษากรณีการสอบสวนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 642 Kilobytes Monday, 06 March 2017
การใช้คุณลักษณะทางแสงจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ในการศึกษาเส้นใย ธรรมชาติที่พบในประเทศไทย 363 Kilobytes Monday, 06 March 2017
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของ ข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ Monday, 06 March 2017
มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนัน ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 544 Kilobytes Monday, 06 March 2017
รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีศึกษาระดับสถานีตำรวจ 749 Kilobytes Wednesday, 08 March 2017
แนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตำรวจ สำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจ 432 Kilobytes Monday, 06 March 2017
โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ 204 Kilobytes Monday, 06 March 2017

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล

ผบก.กต.7 จต.
รรท. ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ