ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00396705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
344
3428
390044
8780
15890
396705

Your IP: 54.225.55.174
2018-08-19 04:11:49

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตำรวจและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ       ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(๓) ติดต่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.สมชาย  ชูชื่น

ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ