ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00458396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
610
652
3516
451038
7907
16018
458396

Your IP: 54.221.147.93
2018-12-14 20:00:21

มาตรา7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

Documents
คำสั่ง สยศ. ที่ 62/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 407 Kilobytes Monday, 18 September 2017
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของข้าราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2547 122 Kilobytes Monday, 18 September 2017

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล

ผบก.กต.7 จต.
รรท. ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ