ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00724204
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
461
1015
4676
713458
12435
27282
724204

Your IP: 3.233.217.242
2019-11-15 11:17:34

แผนปฏิบัติราชการ

Documents
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปีงบประมาณ 2559 1.63 Megabytes Tuesday, 28 June 2016
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตำรวจระยะ 20 ปี 7.83 Megabytes Tuesday, 28 June 2016
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) 4.85 Megabytes Tuesday, 20 June 2017
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4.48 Megabytes Tuesday, 20 June 2017
แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1.96 Megabytes Monday, 19 June 2017
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 589 Kilobytes Monday, 27 February 2017
แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 3.81 Megabytes Sunday, 02 March 2014
แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1.91 Megabytes Thursday, 28 January 2016
แผนปฏิบัติราชการกองวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2.65 Megabytes Tuesday, 14 March 2017
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 800 Kilobytes Monday, 19 June 2017

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ