ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00986458
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
256
1491
8972
969193
13945
46054
986458

Your IP: 18.206.194.134
2020-07-11 03:47:07

งบประมาณ ปี 2561

Documents
1. การตรวจลักษณะทางพื้นผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติที่พบในประเทศไทยโดยวิธี Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ 7.66 Megabytes Thursday, 14 March 2019
2. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน 6.26 Megabytes Thursday, 14 March 2019
3. การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์ ของผู้สูงอายุ 5.70 Megabytes Thursday, 14 March 2019
4. การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด 5.42 Megabytes Thursday, 14 March 2019
6. การศึกษาการทำให้ปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สปอร์ของเฟิร์น ข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้นบนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน 7.23 Megabytes Thursday, 14 March 2019
7. การวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5.77 Megabytes Thursday, 14 March 2019
9. รูปแบบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 3.59 Megabytes Thursday, 14 March 2019
การพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปต้นธารการอำนวยความ ยุติธรรมในระดับสถานีตำรวจ 38.53 Megabytes Thursday, 14 March 2019
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทย- เมียนมา ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20.00 Megabytes Thursday, 14 March 2019
รายชื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 136 Kilobytes Thursday, 14 March 2019

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ