ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00858883
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
797
7013
844837
4025
31322
858883

Your IP: 3.226.243.36
2020-04-05 00:48:45

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Documents
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 155 Kilobytes Tuesday, 15 May 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องครัว ยอดเงิน 14,509.20 บาท 160 Kilobytes Wednesday, 19 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มเอกสารโครงการวิจัยการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 183 Kilobytes Friday, 07 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มเอกสารโครงการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182 Kilobytes Friday, 07 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเข้าเล่มโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172 Kilobytes Friday, 07 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5กพ1299 ยอดเงิน 6,970.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157 Kilobytes Tuesday, 05 March 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5กพ1299 ยอดเงิน 14,640 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145 Kilobytes Thursday, 30 August 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียนโล่ 10518 ยอดเงิน 16,500 บาท โดยเฉพาะเจาะจง 143 Kilobytes Wednesday, 15 August 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166 Kilobytes Monday, 21 May 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164 Kilobytes Wednesday, 26 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142 Kilobytes Wednesday, 19 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์และตรวจจับการบุกรุก ยอดเงิน 149,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179 Kilobytes Wednesday, 19 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชนิดหมึกพิมพ์ ยอดเงิน 15,675.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 167 Kilobytes Wednesday, 19 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ยอดเงิน 25,359.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140 Kilobytes Monday, 27 August 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ยอดเงิน 46,289.27 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153 Kilobytes Thursday, 19 July 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ยอดเงิน 99,961.54 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140 Kilobytes Thursday, 30 August 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ 160 Kilobytes Wednesday, 19 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ทำงานกองวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 171 Kilobytes Tuesday, 13 November 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153 Kilobytes Wednesday, 26 September 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเลขหมายรายเดือนวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือสำหรับ ผบก. - ผกก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179 Kilobytes Tuesday, 20 November 2018

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ