ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00858866
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
797
6996
844837
4008
31322
858866

Your IP: 3.226.243.36
2020-04-05 00:28:16

ดาวน์โหลด

Documents
คำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม 1 468 Kilobytes Wednesday, 22 June 2016
คำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม 2 1000 Kilobytes Wednesday, 22 June 2016
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 1.06 Megabytes Tuesday, 24 May 2016
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 631 Kilobytes Tuesday, 11 July 2017
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 719 Kilobytes Tuesday, 11 July 2017
ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 102 Kilobytes Tuesday, 11 July 2017
ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 111 Kilobytes Tuesday, 11 July 2017
มาตรการดำเนินการกรณีเว็บไซต์ถูกกระทำการเข้าถึงโดยมิชอบ 443 Kilobytes Thursday, 23 March 2017
รายงานการประเมินผลยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ปี 2558 192 Kilobytes Monday, 31 October 2016
รายงานผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559 – 2562) ของ ตร. 766 Kilobytes Friday, 16 June 2017
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 146 Kilobytes Thursday, 25 January 2018
หลักเกณฑ์การประเมินผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 66 Kilobytes Friday, 16 June 2017
หลักเกณฑ์การประเมินผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 74 Kilobytes Friday, 16 June 2017
หลักเกณฑ์การประเมินผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 48 Kilobytes Friday, 16 June 2017
หลักเกณฑ์การประเมินผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559 – 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 33 Kilobytes Friday, 16 June 2017
หลักเกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕5 – ๒๕๕๘ 45 Kilobytes Thursday, 28 May 2015
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ 100 Kilobytes Monday, 01 May 2017
เชิญประชุมคณะทำงานประเมินผลฯด้านการค้ามนุษย์ 287 Kilobytes Thursday, 04 May 2017
แนวทางการคำนวณคะแนนตามเกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวปี 2555 – 2558 89 Kilobytes Thursday, 28 May 2015
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกองวิจัย 134 Kilobytes Wednesday, 22 November 2017

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ