ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00458361
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
575
652
3481
451038
7872
16018
458361

Your IP: 54.221.147.93
2018-12-14 19:57:53

แผนการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินการ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปี2557

        การให้บริการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเป็นภารกิจที่สำคัญ               ในการให้บริการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวน ในฐานะที่เป็นทั้งผู้รับบริการ     และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้มีความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงการประเมินผล             การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2557  ระหว่าง กระทรวงการคลังกับกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้กำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ 3.3 การปรับปรุงคุณภาพ           การดำเนินการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา จากผลสำรวจความพึงพอใจ            ประจำปีบัญชี 2556 พิจารณาจากการทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ในประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆจากผลการสำรวจ  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนและสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ในปีบัญชี 2556 และประเด็นข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆรวมถึงแผนการศึกษาหลักเกณฑ์และ        แนวทางการจัดสรรเงินให้กับสถานีตำรวจ

Download
File name 2557QualityImproveFund.pdf File Size 554 Kilobytes File Type pdf (application/pdf) Created Date Friday, 23 May 2014 Owner Super User Modified Date Friday, 23 May 2014

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล

ผบก.กต.7 จต.
รรท. ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ