ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

01166919
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
1902
6575
1151470
28309
45000
1166919

Your IP: 3.234.254.115
2020-10-23 04:52:46
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน  "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล"

 

ปณิธานความดี ปีมหามงคล  ของ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 "จะมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ สร้างความดีต่อแผ่นดิน"

 

      ด้วยในโอกาสที่ระหว่างปี 2558-2560 เป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน 3 ปี ได้แก่ ปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จากนั้น ปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และต่อมา ปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้ชาวไทยทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสร่วมถวาย “ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสดังกล่าว ได้แก่ การตั้งปณิธานความดี และทำตามปณิธานความดีนั้น

 

          “ปณิธานความดี”  คือ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของตัวเราที่จะกระทำสิ่งดี ๆ ด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่น เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำความดีตามปณิธานนั้นจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง และจะส่งผลในทางอ้อม ให้เกิดการรังสรรค์สังคม โดยเฉพาะหากทำอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็จะสามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศได้ต่อไป

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเลือกตั้งปณิธานได้ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน โดยในระดับบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนสามารถตั้งและทำตามปณิธานนั้นได้ตามที่ปรารถนา เช่น จะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นวันละ ๑ ชั่วโมง จะหลีกเลี่ยงการนอนดึก จะใจเย็นขึ้นในระหว่างการขับขี่ จะเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น ขณะที่ในระดับหน่วยงานและชุมชน จะเป็นปณิธานร่วมกันของกลุ่มคนในหน่วยนั้น ๆ อาทิ จะร่วมกันทำให้ชุมชนของตนเองเป็นเขตปลอดการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศร จะรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันในครอบครัวอย่างน้อย วันละ ๑ มื้อ และจะร่วมกันในกลุ่มเพื่อนสนิทในการเป็นครูอาสาในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง เป็นต้น โดยสามารถเริ่มตั้งปณิธานความดีได้ตั้งแต่บัดนี้ ทางเว็บไซต์  www.panithand.com และ www.facebook.com/panithand พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ตามช่องทางดังกล่าว รวมทั้ง instagram.com/panithand

          หลังจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปณิธานความดี จะจัดกิจกรรมพิเศษและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้เกิดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง รวมถึงการจัดเวทีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการดำเนินโครงการที่น่าสนใจ

          คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปณิธานความดี ประกอบด้วยหน่วยงานและองค์กรที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองประธาน

 

เว็บไซต์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

 

ข่าว สปน. เชิญชวนร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

 

Facebook โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

 

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

 

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

 

 

 

ผู้บังคับการ กองวิจัย


พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผู้บังคับการกองวิจัย

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ