ข้อมูลพื้นฐาน

ลงทะเบียนออนไลน์

00306704
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
419
415
1479
302318
9418
12981
306704

Your IP: 54.227.48.147
2018-02-20 21:34:32
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

รายงานผลการประเมินความสำเร็จฯ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (2559-2562) ของ ตร.

การรายงานผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559 – 2562) ของ ตร.


ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

หนังสือ สยศ.ตร.ที่ 0007.43/2159 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

แบบฟอร์มรายงานผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559 – 2562)  ของ ตร.ประจำปี 2560

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการปฏิบัติการ     

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความร่วมมือ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์

 

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (พ.ศ.2559-2562) ของ ตร.ประจำปี 2560

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการปฏิบัติการ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความร่วมมือ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์

การประเมินให้รายงานในภาพรวมของ บช./ภ. ส่ง วจ.สยศ.ตร.
ทางโทรสารหมายเลข 0 2251 8702
ส่งเฉพาะแบบสรุปผลการประเมิน
ส่วนหลักฐานอ้างอิงประกอบการประเมินให้เก็บไว้ที่หน่วยเพื่อรอรับการตรวจสอบ

โดยให้รายงานผลในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้  
-  รอบ 9 เดือน  รายงานภายในวันที่ 10 ส.ค.2560
-  รอบ12 เดือน  รายงานภายในวันที่ 7 ต.ค.2560

การสำรวจความเชื่อมั่นและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ฯ  
ให้สรุปผลค่าคะแนนส่ง วจ.สยศ.ตร. ภายในวันที่ 10 ส.ค.2560

 

ผู้บังคับการ กองวิจัย

พล.ต.ต.สมชาย  ชูชื่น

ผบก.วจ.

Service Poll

ท่านพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองวิจัยมากน้อยเพียงใด

พึงพอใจมาก - 30.8%
พึงพอใจค่อนข้างมาก - 7.7%
พึงพอใจปานกลาง - 23.1%
พึงพอใจค่อยข้างน้อย - 15.4%
พึงพอใจน้อย - 7.7%

Total votes: 13

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กองทุนเพื่อการสืบสวนฯ